دستگاه کاتر سرسوزن

کد: 1110B

وضعیت: ناموجود

معرفی دستگاه کاتر سرسوزن

ضایعات تزریق می توانند باعث به وجود آمدن مشکلات بهداشتی و محیطی گردند. دفع غیر ایمن این ضایعات باعث گسترش بیماری هایی می گردد که انسان با روش های درمان، سعی در کنترل آن‌ها را دارد.

پس از تزریقات استفاده از کاتر سوزن و سیفتی باکس (safty box) جهت جمع آوری سرنگ و سوزن استفاده شده لازم است. ضایعات جمع آوری شده تحت عنوان زباله های عفونی توسط شهرداری جمع آوری و به روش صحیح امحاء می گردد.

دستگاه سوزن خرد کن یا کاتر سرسوزن دستگاهی شامل یک تیغه فلزی است که بر روی یک سیفتی باکس کوچک تعبیه گردیده است و جهت معدوم کردن سر سوزن هایی که مورد استفاده قرار گرفته استفاده می شود.

استفاده از انواع سرنگ و سرسوزن (Niddle) در واحدهای درمانی، آزمایشگاهی، بخش‌های تحقیقاتی و ... و به تبع آن جمع آوری بهینه، حمل و امحاء بهداشتی آن‌ها، لزوم استفاده از ظروف ایمن را برای کاربران آن وسایل خاطر‌نشان و موظف می سازد. بدین سبب کاربر نیدل (سرسوزن) سرنگ را پس از استفاده، درون حفره ای که بر روی درب کاتر قرار دارد وارد می نماید. سپس از به هم رسانیدن اهرم های کاتر، سرسوزن از انتهای خود قطع و به سیفتی باکس موجود در کاتر سوزن داخل می گردد. هنگامی که سیفتی باکس از سرسوزنهای درون خود پر گردید با یک سیفتی باکس جدید تعویض می‌گردد.

 

محصولات مشابه